جلسات کتابخوانی

دوستان عزیز

در سال جدید سعی داریم تا جلسات کتابخوانی را با رویکردی جدید برگزار نماییم.

کسانی که تمایل به حضور در این جلسات را دارند، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایند: