معرفی

بنام خدا
لزوم ارتباطات و تبادل اطلاعات در دنیای امروزه در کاربردهای اجتماعی ، فرهنگی، علمی و اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست و این ارتباطات و هم افزایی اطلاعات مطمئنا زمینه ساز موفقیت‌های آینده خواهد بود.
با توجه به دانش و تخصص دانش آموختگان دانشگاه صنعتی و فعالیت های گوناگون این عزیزان در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی، علمی و اقتصادی نیاز این ارتباط و تبادل اطلاعات بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.
از این رو 
 پایگاه اطلاع رسانی
شبکه هم افزایی دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور تسهیل در ارتباط بیشتر دانش آموختگان راه اندازی شده است.
امید است که با همیاری همه عزیزان این مهم هر چه پربارتر به ثمر رسد.


لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس 
manager@iutha.com ایمیل نمایید.