اخبار و اطلاعیه‌ها
نمايشگاه الکامپ 23-شرکت سپهر انفورماتيک درخشان -مهندس شکراني
دعوت شرکت سپهر انفورماتيک از همدانشگاهيان صنعتي جهت بازديد غرفه اين شرکت در بيست و سومين نمايشگاه الکامپ تهران
بدینویسله از هم دانشگاهيان عزيز دعوت می شود تا از آخرین دستاوردها و تکنولوژی های شرکت سپهرانفورماتیک درخشان در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ بازدید بعمل آورید.

لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس 
manager@iutha.com ایمیل نمایید.