صفحات عمومی
شرکت پلاک آبيشرکت پلاک آبی

با هدف ارایه تخصصی خدمات مهندسی و مشاوره مدیریت از سال 1384 رسما فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص به عنوان ارزشمندترین سرمایه های سازمانی شرکت، ارتقای سطح دانش و عملکرد نظام مدیریتی، و پیروی از یک برنامه جامع سازمانی به سرعت دایره خدمات خود را توسعه بخشیده است.

شرکت پلاک آبی، در حال حاضر مجموعه ای از خدمات مهندسی و مشاوره مدیریت را به گروه های مختلفی از جامعه اعم از سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی عرضه می نماید. عمده این خدمات عبارت است از:

» مشاوره مدیریت، پیاده‌سازی و ارتقای سیستم‌های مدیریتی

» طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش، مستندسازی

» مشاوره مدیریت کیفیت، انجام خدمات کنترل کیفیت (بازرسی فنی)

» مدیریت پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه

» پیاده سازی استانداردهای مدیریت پروژه و مدیریت کیفیت

» مدیریت پروژه‌های هوش کسب و کار (BI)، داده کاوی، وب کاوی

» خدمات فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

» پیاده سازی و راهبری سیستم های جامع مدیریت پروژه تحت وب (EPM)

» آموزش مدیریت و نرم افزارهای مربوط

» تامین نیروی انسانی تیم‌های مدیریت پروژه در شرکت‌ها و سازمان‌ها

» مشاوره در زمینه عقد قراردادهای داخلی و خارجی

www.placabi.com

 

لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس 
manager@iutha.com ایمیل نمایید.