صفحات عمومی
آشنایی با فعالیتهای خیرین هم دانشگاهی - موسسه مهر و ماه
موسسه مهروماه به همت جمعی از خیرین و با مدیریت سرکار خانم صباغ از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه فرحزاد تهران با هدف بهبود وضعیت زندگی زنان و کودکان تشکیل گردیده است.

مؤسسه مهروماه

مؤسسه توانمندسازی مهروماه شمیرانات مؤسسه ای غیر دولتی، غیر انتفاعی وغیر سیاسی است که از سال 1391 در منطقه دره فرحزاد شروع به کار کرده است.

مأموریت مؤسسه مهروماه شمیرانات تلاش در جهت بهبود وضعیت زندگی زنان و کودکان و در گامی فراتر پاسخگویی به رفع برخی از آسیب های اجتماعی و بهبود شرایط زندگی ساکنین محل می باشد.

این مؤسسه در جهت برگزاری دوره های آموزشی زیر تلاش می کند:

1- آموزش رسمی:

کلاس های سوادآموزی برای زنان و دختران بازمانده از تحصیل

کلاس های پیش دبستانی برای کودکان 5 تا 7 سال

کلاس های درسی برای کودکان باز مانده از تحصیل

دوره های آموزش کامپیوتر، زبان برای دختران و کودکان

دوره های کمک درسی برای کودکان

کلاس های کمک درسی برای دختران ترک تحصیل کرده برای ادامه تحصیل غیر حضوری

کلاس های پرورش خلاقیت کودکان شامل:

نقاشی

تئاتر

قصه خوانی

 

2- آموزش غیر رسمی:

برگزاری دوره های مهارت های زندگی و فرزند پروری

برگزاری کارگاههای آموزشی برای زنان مددجو

تقویت مهارت های ارتباطی و اعتماد به نفس در فرد و ایجاد روحیه کار جمعی

کاهش آسیب های جسمی و روانی به کمک رشد مهارت های اجتماعی

آموزش خانواده (رفتار با کودک و نوجوان و همسر و...)

آموزش بهداشت فردی، محیطی و اجتماعی هم بصورت کلاسهای آموزشی و هم کارگاههای آموزشی و مشاوره فردی

3- بخش توانمندسازی:

برگزاری دوره های مهارت آموزی مشاغل خانگی مانند: بافتنی، خیاطی، سوزن دوزی و پته دوزی

عرضه تولیدات  زنان آموزش دیده در بازار و تلاش برای ایجاد تعاونی ها

تأسیس کارگاه خیاطی جهت تعلیم و آشنایی با چرخ های دوخت صنعتی و آموزش نحوه تولید کارگاهی

اشتغال دوره ای تعدادی از دختران و زنان در کارگاه خیاطی

یافتن حامیان مالی برای دسترسی به ابزار کار و دریافت سفارش کار

4-حوزه مددکاری:

برگزاری مشاوره های فردی وگروهی برای زنان، دختران و کودکان

انجام اقدامات لازم برای رفع نیازهای آموزشی، بهداشتی و غذایی

انجام حمایت های خاص در راستای رفع نیازهای اولیه

برگزاری دوره های آموزشی مهارت های اجتماعی

تعامل با دیگر سازمان ها در جهت کمک رسانی

تهیه و اجرای طرح های جامعه ای

 

فعالیت های دیگر موسسه:

فعالیت مستمر کتابخانه

برگزاری کارگاههای آموزشی برای مربیان مرکز

لازم به ذکر است که طرح پیش دبستانی در سال گذشته به عنوان یکی از 10 طرح برتر ملی در همایش" کاهش فقر، آموزش کودکان و موسسات غیردولتی تجارب آموخته شده" انتخاب شده است.  هدف از اجرای این طرح برای کودکان شش ساله، آموزش براساس نیازهای سنگروه هدف به طور روزانه، آموزش مشارکت در فعالیتها، آموزش درجهت توجه به محیط زیست و ترویج کتاب خوانی است.  همه مادران کودکان پیش دبستانی در طول سال در کلاسها و کارگاههای آموزشی همچون فرزند پروری شرکت کردند تا آنچه کودکان در کلاس میآموزند، باهمیاری و مشارکت خانواده به شکل موثرتری نهادینه شود. نکته مهم در این امر استفاده از مربیان محلی و آموزش مربیان در موسساتی چون موسسه پژوهشی کودکان دنیا و موسسه مادران امروز و موسسه سیمین بوده است.

 

درسال گذشته، برای کودکان در سن تحصیل نیز که به دلایل اقتصادی امکان ادامه تحصیل را نداشتند، طرح" حمایت تحصیلی" آغاز به کارکرد. این طرح شامل 61 نفر از کودکان بی بضاعت (از جمله کودکان کار) است که هزینه تحصلیشان به واسطهی واریز کمک هزینه تحصیلی از سوی حامی تأمین شده است. مددکار اجتماعی این پروژه به طور دوره ای به مدارس آنان مراجعه کرده و از نزدیک شرایط تحصیلی آنها مطلع میشود.

ضمناً شرایط فردی، خانوادگی، اجتماعی، این کودکان توسط گروه مددکاری بررسی و در هر یک از حوزه های مورد نیاز کودک اعم از اقتصادی، بهداشت و درمان و تحصیلی اقدامات لازم انجام میشود.  چکیده قابل بیان ( براساس اصل رازداری) ازشرایط کودک و خدمات ارائه شده به وی، به طور دوره ای برای حامی هریک از آنها ارسال میشود.

کودکان حاضر در این طرح و خانواده آنان از آموزشهای گروهی از جمله کارگاههای مهارتهای زندگی بهرهمند شدند.

گروهی از کودکان به دلیل موانعی قانونی مانند نداشتن اوراق هویت خانواده و یا کِبر سنی و... امکان ثبت نام در مدرسه را نداشتند. به همین دلیل در قالب طرح" کودکان باز مانده از تحصیل" تمام دروس آموزشی به آنان در موسسه آموزش داده شد. و همچنین در زمستان شیفت عصر یکی از مدارس منطقه برای آموزش این کودکان- که50  درصدآنان کودک کار هستند- اختصاص داده شد.  علاوه بر آن این کودکان در طول هفته از آموزش مهارتهای فردی و اجتماعی برخوردار بودند.

در مجموع تمرکز خدمات موسسه مهروماه در سالی که گذشت بر آموزش هدفمند بوده است.

 

دوستان و هم دانشگاهیانی که مایلند تا در راستای اهداف موسسه و در زمینه های مختلف (اعم از مالی، آموزشی، هدایا و ...) در کنار موسسه مهروماه باشند می توانند

 با شماره تلفن های موسسه   22382665 و 22145779  تماس حاصل نمایند

وب سایت موسسه مهر و ماه :  www.mehr-o-mah.com

لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس 
manager@iutha.com ایمیل نمایید.