فوق برنامه
گروه طبيعت گردي و گردشگري
لذت یک روز خوش در هوای پاک طبیعت و کوهستان هر آدمی را به شوق و وجد می آورد. کوه نوردی و طبیعت گردی تنها یک ورزش نیست، عشق است به طبیعت، عشق است به زیبایی.
اين گروه در راستاي ايجاد فضايي صميمانه و دوست داشتني براي همه آنهايي که به طبيعت عشق مي ورزند و به سلامتي خود اهميت ميدهند ايجاد شده است تا در کنار هم،  ضمن حفاظت از محيط زيست و لذت از طبيعت زيبا، بهانه اي براي دور هم بودن و حفظ و تقويت سلامت روح و جسم باشد 

 

1- اولین برنامه : پیاده روی سبک و دورهمی در پل طبیعت                        تاریخ : 95/5/27


زمستان  1395

2- اولین برنامه : بازديد از موزه جواهرات تهران                                      تاریخ : 95/10/28
3- دومين برنامه : تور دوستانه برف بازی                                              تاریخ : 95/11/15
4- سومین برنامه : تهران گردی خیابان سی تیر (خیابان قوام السلطنه)            تاریخ : 05/95/12

 

بهار  1396

5- اولين برنامه : باغ گياه شناسي ملي ايران                                      تاریخ : 96/01/25
6- دومين برنامه : دشت هويج                                                           تاریخ : 96/02/22
7- سومين برنامه : روستاي آهار                                                        تاریخ : 96/03/05

لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس 
manager@iutha.com ایمیل نمایید.