پویش خانواده صنعتی

_


تو یکی ، نئی هزاری ، تو چراغ خود برافروز !


سلام دوستان


✳برخی از رفقای هم دانشگاهی ما در سال های اخیر جلای وطن کرده اند ولی دل در خانه نهاده اند .

✳دغدغه پدر و مادر مانده در وطن در شرایط کنونی جامعه به لحاظ بحران های روحی و استرس های نوپدید به خصوص در این روزها لحظه ای آنان را رها نمی کند .

✳اکنون و در این مقطع امیدواریم با همراهی دوستان و رفقای صنعتی در جهت کاهش این دغدغه ها در قالب یک حرکت اجتماعی در کنار هم قرار بگیریم .

✳این حرکت می تواند حداقل شامل تماس های تلفنی ، ارائه دستور العمل های بهداشتی ، پیگیری وضعیت سلامت ، رفع نیاز های ضروری روزمره ، خریدها ، کارهای بانکی و موارد اینچنینی باشد که در انجام هریک از این موارد امیدمان این است که بتوانیم  از توان بالقوه و بالفعل همراهان در موقعیت های کاری و اداری و اجتماعی
بهره مند شویم .

✳در این ارتباط گروهی تلگرامی با نام ( #پویش_خانواده_صنعتی) جهت تعامل بین دوستان راه اندازی شده است .

✳در حال حاضر هدف این است که در سریع ترین زمان ممکن این پویش از مرحله نظری به فاز عملی وارد شود .از این رو در ابتدا موارد زیر مد نظر است :

♦۱-در صورت تمایل به گروه بپیوندید یا به طور خصوصی به یکی از سه نفر مدیر گروه اطلاع دهید.

♦۲-برای تهیه بانک اطلاعاتی از  مشخصات والدین دوستانی که می بایست در این طرح تحت پوشش قرار بگیرند کمک کنید .

♦۳-نحوه همراهیتان را در قالب حضور میدانی و یا در قالب استفاده از موقعیت کاری ، در گروه یا به طور خصوصی اعلام کنید  .

♦۴-پیشنهادات تکمیلی بدهید .

 

مدیران گروه :

🆔حمیرا موزری ---‐------------>     @homi20

🆔افشین وزیریان -----------> @AfshinCoach

🆔جواد بنی فر

 

لینک گروه پویش والدین صنعتی :

https://t.me/joinchat/DD0VmFXK0STH4m3fDGULLA